Facility

O Tempus Facility

Společnost TEMPUS FACILITY s.r.o. je členem skupiny TEMPUS GROUP a.s. Na trhu působí od roku 2016. Zabývá se poskytováním služeb facility managementu a řídí se podle potřeb a požadavků klienta. Cílem těchto služeb je nalézt a dosáhnout optimální chod provozu příslušných aktiv.

Obor činnosti

Reference

Městská část
Praha-Újezd
Městské části a obce
v okolí MČP — Újezd
Fyzické osoby
v Újezdu u Průhonic

Popis produktů a služeb

 • Lokální distribuční soustava (LDS)
 • Sdílená fotovoltaika
 • Smart-grid
 • Battery Management
 • Rychlonabíjecí stanice pro elektromobily
 • Bluetooth LE Beacons
 • Jednotná aplikace
  • informační – Informační servis
  • objednávání – objednávání na služeb (městské i komerční služby např. senior taxi, chytrý sběr odpadu) a jiné
  • elektronická podání – agendy správních řízení
  • e-shop a platební část – předpis poplatků a historie plateb, úhrada správních poplatků a platby za městské i komerční služby, elektronická peněženka
 • Chytrý systém pro bezpečné parkování jízdních kol
 • Automatické sčítače cyklistů a pěších
  • Vytipování nebezpečných přechodů a úseků stezek s nedostačující kapacitou
  • Snižování rizika kolize světelným upozorněním při průjezdu cyklisty
  • Zjištění dopravních rizik, jímž jsou vystaveni cyklisté a chodci ve městě
 • E-mobilita
 • Internet
  • Wi-Fi
  • Optické kabely
  • Pevná tlf. linka
 • Hlasové služby
  • Mobilní telefon
  • Pevná linka
 • Datové služby
 • Příjem televizního signálu
  • Satelitní rozvody
  • Kabelová TV / UPC
 • Home services
  • Denní úklid
  • Praní prádla
  • Čistírna oděvů
  • Čištění koberců
  • Žehlení
  • Mytí oken
  • Babysitting
  • Kuchařka
  • Drobné domácí práce ( hodinový manžel )
  • Vybavení hygienickým materiálem
  • Prodej úklidové chemie profesionální
  • Elektrikář
  • Instalatér
  • Údržba a servis sauny
  • Údržba a servis venkovních i vnitřních bazénů
  • Údržba a servis mořských i sladkovodních akvárií
  • Údržba a servis Audio / Video techniky
  • Údržba a servis klimatizaci
  • Údržba a servis stínící techniky
  • Dovoz obědů
  • Donos z lékárny
  • Venčení psů
  • Zajištění nákupu
  • atd.
 • Personal Care
  • Kadeřník do domu
  • Pedikůra
  • Manikůra
  • Masáže
  • Cvičení
  • Odvoz k lékaři
  • Taxi služba
 • Zahradnické služby
  • Sekání a likvidace trávy
  • Údržba jezírka
  • Údržba komunikací, zametání
  • Odhrabání sněhu a zimní údržba
  • Drobný prodej potřeb pro zahrádkáře - substráty, hnojiva
  • Služby kompostárny
  • Ostatní zahradnické služby
 • Speciální služby
  • Recepční služby
  • Centrální listovní podatelna
  • Zajištění stěhování
  • Catering
  • Svatba
  • Pohřeb
  • Oslavy
  • Generální úklidy
  • Záruční a pozáruční servis - zastupování klientů při jednání s třetími osobami
  • zajištění energetického štítku domu
  • Nanášení polymerových vosků
 • Dálkový monitoring - napojení domu na systém měření a regulace, dálkové odchytávání poruch, poruchová hlášení atd.
 • Zajištění Non Stop Hot-Line pro případ vzniku havarijních situací
  • Přerušení dodávky elektřiny, plynu nebo vody
  • Úniky vody nebo plynu
  • Nefunkční dveře, okna, ve vazbě na bezpečnost domu
 • Odborná preventivní kontrola řádného chodu technických zařízení
 • revize rozvodu plynu STL
 • revize hydrantů, revize cejchování vodoměrů
 • revize elektronického zabezpečovacího systému
 • revize hromosvodů
 • revize komínů
 • energetické analýzy, audity
 • Pult centrální ochrany
  • Střežení PCO formou lokální radiové sítě(nejvyšší forma zabezpečení)
  • Dálkový monitoring EZS ( elektronickou zabezpečovací signalizací )
  • Dálkový monitoring CCTV ( kamerovým systémem )
  • Dálkový monitoring EPS ( elektronickou požární signalizací )
  • Úschova klíčů
  • Bezpečnostní schránky
  • Monitoring a řízení provozních technologií (inteligentní domácnosti)
  • Asistence a dohled v nepřítomnosti majitele
  • Moniroting příjezdových cest do lokality
  • Kontrola stavu výjezdovou jednotkou
  • Kontrola pohybu osob ve Vesničce
  • Služba TÍSEŇ - rychlé přivolání pomoci ( i zdravotnické )
  • Střežení automobilů pomocí sytému GPS
 • Fyzická ostraha
  • Kontrola stavu oplocení
  • Systém pochůzek
  • Monitorovací středisko - TV ROOM (technický a požární monitoring, jiná signalizace, přímý a nepřímý dohled)
 • Multifunkční modulární sloupy veřejného osvětlení
  • Kamerový sledovací systém (CCTV)
  • Ozvučení veřejných prostranství
  • WiFi
  • GPS
  • Dobíjecí stojan
  • Detektory sledování dopravy (parkování, pohyb, hustota apod.)
  • Veřejné osvětlení (řízená soustava (přenos signálu vzduchem): jednotlivé body, autonomní oblasti, centrální řízení + online řízení)
 • Technická správa veřejného prostoru
  • Úklid a údržba komunikací a zeleně
   • údržba travnatých ploch
   • udržování živých plotů, keřů a stromů
   • úklid a údržba vnitřních ( jednotlivých malých uliček ) a venkovních ploch
   • letní a zimní údržba komunikací a chodníků
   • odklízení sněhu
   • likvidace vzniklého odpadu
   • ekologické likvidace odpadu
  • Mobiliář a technická zařízení veřejného prostoru
   • Osvětlení
    • Veřejné
    • Slavnostní
    • Parkové
    • Bezpečnostní
   • lavičky
   • odpadkové koše
   • stojany na kola
   • závory
   • vodní prvky
   • hydranty
 • Obsluha a provoz technická zařízení veřejného prostoru
  • provádění provozní údržby
  • odborná kontrola řádného chodu
  • operativní údržba technických zařízení
  • revize, servisy a odborně technické prohlídky
   • revize rozvodu plynu
   • revize rozvodu el. energie a elektrozařízení
   • revize elektronického zabezpečovacího systému
   • revize cejchování vodoměrů
   • revize hromosvodů
   • revize hydrantů
   • revize komínů
 • Dokumenty k provozu „Vesničky“
  • „domovní řád“ Vesničky
  • „provozní řád“ parkoviště Vesničky
  • „směrnice“ pro nakládání s odpady v prostoru Vesničky

Kontakt

Kontakt

TEMPUS FACILITY s.r.o.
Holečkova 789/49
150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 055 97 145

+420 724 506 294
recepce@tempus-group.cz

Napište nám